Váš bicykel nám nie je ukradnutý

Na Slovensku sa ročne ukradnú stovky bicyklov. Väčšinou máte bicykel poistený iba v byte alebo pivnici v rámci poistenia majetku. Generali vám, ako jediná poisťovňa na trhu, prináša poistenie šité na mieru cyklistov a ich bicyklov vrátane elektrobicyklov, ktoré vás kryje proti krádeži aj vonku a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Asistenčné služby zasa v prípade nehody zabezpečia odvoz cyklistu do zdravotníckeho zariadenia, odvoz bicykla do servisu či jeho opravu pri nehode. Užívajte si bezstarostnú jazdu na dvoch kolesách po celý rok vďaka exkluzívnej spolupráci poisťovne Generali a vybraných predajcov bicyklov.

Novinka: Poistenie sa dá uzavrieť aj na starší, resp. používaný bicykel (do 3 rokov) zakúpený aj u iného predajcu.

Poistenie bicyklov a zodpovednosti cyklistov

Poistenie priamo šité na mieru cyklistov a ich bicyklov!

Aby si klient mohol užívať bezproblémovú jazdu na bicykli doma aj v zahraničí počas celej celého roka, ponúkame poistenie bicykla a jazdy na bicykli (vzťahuje sa aj na elektrobicykle).

Čo ponúkame:

 • Krádež bicykla
 • Asistencia v rámci Európy
  • Odvoz k lekárov
  • Odvoz bicykla do servisu
  • Oprava bicykla po nehode
 • Poistenie na 1,2, alebo 3 roky
 • Poistenie platné v SR a na celom svete

Poistenie bicyklov a jazdy na bicykli

Riziká ktoré kryjeme:

Krádež

Bicykel musí byť v uzamknutom priestore t.j. byt, pivnica, hotelová izba, resp. uzamknutý k pevnému stojanu definovanou zámkou

Poistná suma max. 5 000 € (drahší bicykel – poistiť sa dá na max. sumu 5 000 €) Amortizácia – 1% z ceny bicykla mesačne Spoluúčasť klienta pri poistnej udalosti je 10% (asistenčné služby sú bez spoluúčasti).

Potrebné zabezpečenie mimo uzamknutých priestorov – v stojane, uzamknutý k iným pevným častiam:

 • Zámkom na Bicykel typu „U“ z kalenej ocele min. 8 mm, alebo skladacím z kalenej ocele
 • Káblovým / lankovým / reťazovým zámkom na bicykel s priemerom min. 8 mm
 • Zámok so security level 5 a viac

Podmienkou nie je zakúpenie daného zámku u predajcu, klient môže mať aj vlastný zámok.

Asistenčné služby v rámci Európy

 • ASISTENČNÍ SLUŽBA 24/7 – kdekoľvek a kedykoľvek k dispozícii
 • Odvoz bicykla – odvoz do najbližšieho servisu, max. do 50 km v prípade nehody
 • Oprava bicykla po nehode – oprava do výšky limitu 400 € (oprava roztrhnutej reťaze, prasknutého rafíku, zlomených špajlí, brzdy, pedálu a pod)
 • Odvoz k lekárovi – odvoz do najbližšieho zdravotnického zariadenia, limit 400 €
  • Asistenčné služby sa dajú využiť max. 1x počas roka

Sadzby poistného

Variant E – krádež s asistenciou

Počet rokov Riziko Poistné
1 krádež s asistenciou 7,0% + 12 €
2 krádež s asistenciou 12,0% + 24 €
3 krádež s asistenciou 15,5% + 36 €

Sadzby poistného pri poistení všetkých predaných bicyklov na 1 rok – s možnosťou dopoistiť ďalší 1 rok / 2 roky klientom

Variant L – krádež s asistenciou

Počet rokov Riziko Poistné – hradí partner Poistné – hradí klient*
1 krádež s asistenciou 3,50 % + 10 €
2 – Dopoistenie o 1 rok – 2 roky krádež s asistenciou 8,50 % + 20 € Napr.(5 – 8,50%) + (10€ – 20€)
3 – Dopoistenie o 2 roky – 3 roky krádež s asistenciou 11,00 % + 30 € Napr. (8 – 11%) + (20€ – 30€)

*výšku ktorú uhradí klient za dvoj, alebo trojročné poistenie je na rozhodnutí daného predajcu. Oproti klasickým sadzbám je úspora pri dvojročnom poistení 3,5% + 4 € a pri trojročnom poistení až 4,5% + 6 €.

Ostatné podmienky

Poistiť sa dajú novo zakúpené bicykle v predajni partnera – priamo pri predaji, bez nutnosti fotodokumentácie

Poistiť sa dajú aj používané bicykle – zakúpené kdekoľvek v rámci EU

 • pri používaných bicykloch je poistná suma amortizovaná počtom mesiacov od zakúpenia – klient teda platí z aktuálnej hodnoty bicykla, nie z ceny za ktorú ho zakúpil v minulosti
 • poistiť sa dá maximálne 3 ročný bicykel na 1,2,3 roky
 • podmienkou je doniesť k predajcovi bločik, záručný list a bicykel (predajca urobí 2x foto bicykla a 1x bločku)

V prípade odcudzenia bicykla:

 • Klient príde k partnerovi spolu s policajnou správou
 • Poistnú udalosť (PU) hlási partner (4 jednoduché kroky cez online hlásenie)
 • Poisťovňa spracuje a ukončí poistnú udalosť – vyplatenie časovej ceny na účet partnera
 • Partner kontaktuje klienta a dá mu nový bicykel – v prípade ak si klient chce zobrať drahší, rozdiel doplatí
 • V prípade poistnej udalosti asistenčných služieb rieši klient poistnú udalosť priamo s asistenčnou službou